terreinvoorwerpen

www.ThomSten.com > plus > verzamelingen > openbaar vervoer > terreinvoorwerpen
Onderstaand ziet men echt gebruikte objecten in mijn verzameling.
Sommige worden nu nog steeds gebruikt, maar de meeste zijn objecten die vandaag de dag op pensioen zijn.

Stukje spoor van slechts 1,5 cm, afkomstig van de Brusselse tramlijn 44 nabij halte 'Vier Armen'.
Deze stukjes worden met de snijbrander eruit gehaald bij het maken van een thermietlas.
Het stukje spoor heb ik laten zandstalen en verchromen.
Een van de mooiste stukken uit mijn collectie is ongetwijfeld dit verlicht plaatsnaambord van station Marcq. Deze spoorweghalte werd net als een 200-tal andere afgeschaft bij de grote spoorwegreorganisatie van 3 juni 1984. Het haltebord werd opnieuw voorzien van stroom en een TL-buis.
Vandaag de dag is er van spoorweghalte Marcq helemaal niets meer te bespeuren zoals u op deze foto kunt zien.
Dit type plaatsnaambord is het meest gebruikte bij de NMBS, overal in het land te vinden. Op de linker foto is station Leuven, in volle verbouwing op 23 maart 2003, te zien. Ook van Leuven heb ik een plaatsnaambord in mijn verzameling.
Wie de MIVB niet of nauwelijks kent, merkt op dat dit een haltebord is, dat ergens heeft gehangen en dat ik het na vervanging verkregen heb, of dat ik het gewoonweg gepikt heb.

Wie de MIVB beter kent, ziet dat er van dit bord niets klopt.
Nochtans, alles wat erop staat is correct.

- Dit type halteborden werd gebruikt tussen 1999 en 2007;
- Aan Simonis passeren trams, maar geen enkele van onderstaande lijnen is ooit aan Simonis gepasseerd;
- Het treinstation Simonis (B) is heropend in 2009, een datum waarom men een station niet meer mag aangeven met een B-logo, omdat de NMBS geen stations meer bezit (wel Infrabel);
- Tram 44 is in 1968 in het leven geroepen, en bestaat vandaag de dag nog steeds, het label 'express' werd enkel tussen 2004 en 2007 gebruikt;
- Tram 45 werd in 1976 opgeheven, en kan dus nooit met het 'express'-label rondgereden hebben;
- Tram 52 werd in 2007 afgeschaft;
- Tram L naar Leerbeek, die in Gooik passeerde, werd in 1972 opgeheven.


Een metrologo zoals deze te vinden zijn in Brussel en Charleroi, bij ingangen van metrostations.
Tramhalte 'Lefrancq' was mijn eerste bewuste kennismaking met de MIVB.
Deze tramhalte bevindt zich achter de kunst-scholen (humaniora, hogeschool, academie) van Sint-Lukas, in de Paleizenstraat.
Hier namen we dan eind 1996, toen ik enkele maanden in het eerste jaar van de humaniora zat, de tram en metro naar het Afrika-museum in Tervuren, om aldaar te tekenen. Echt 'achter' de school was het niet, eerder ervoor, maar vanuit de humaniora gezien was het de achterkant.
Op de foto een haltebord van 'Lefrancq' uit de jaren '90, vermoedelijk gemaakt in 1993.


(Tram-)Haltebord van De Lijn, afkomstig uit Gent. Het betreft hier een haltebord van een tijdelijke halte op lijn 40 en 42, vandaag de dag lijn 4. Grappig detail is dat het hier gewoon om een bushaltebord gaat, enkel het woord 'BUS' (onder het De Lijn-logo) werd overplakt met 'TRAM' (ook duidelijk zichtbaar op de foto).
Bordje dat men midden en eind jaren '90, begin jaren 2000 bij de meeste stationsloketten aantrof.
Aan de ene kant staat 'open - ouvert', aan de andere kant 'gesloten - fermé'.
Deze metalen bestemmingsborden kon men tot circa 2000 op veel treinen aantreffen. Vandaag de dag zijn deze op binnenlandse verbindingen -allicht wegens besparingsredenen- nog amper te zien. Aan de ene zijde staat 'SPA GÉRONSTÈRE' (niet Spa-Géronstère zoals de terminus tegenwoordig heet, maar wel degelijk station SPA en vervolgens station GÉRONSTÈRE). Aan de andere zijde staat BRUXELLES-MIDI BRUSSEL-ZUID. Deze bestemmingen wijzen erop dat dit bord afkomstig is van de speciale toeristentreinen Brussel - Spa - Géronstère, welke ingelegd werden in de jaren 1970 en begin jaren 1980. Aan weerszijden van het bord vindt men rechtsbovenaan code 'fbmz' (toen nog 'fbm', geen 'tweetalige' code), wat de code is voor Brussel-Zuid. Zie ook hier.


Afstandsontwaarder van het merk Prodata van De Lijn. Dit type ontwaarder was van circa 1993 tot 2012 te vinden op de meeste trams en bussen van De Lijn.

Halteaanvraagknop, eveneens gebruikt op trams en bussen van De Lijn.
Ontwaarders (Prodata) van de MIVB (oranje) en de TEC (groen). Ook deze ontwaarders werden vanaf 1993 gebruikt, en in 2016 afgeschreven.
De groene versie is zelfs nog wat ouder, deze werd in sommige provincies gebruikt door de NMVB vanaf 1989.
Kaartenverkoop-'doos' van metaal waarmee de tramcontroleurs van de NMVB in de jaren 1960 en 1970 rondliepen tijdens het controleren van de reizigers.
'Rijbewijs' voor het besturen van een tram van de 'Sociéte Anonyme des Tramways Liègeois' (TL) uit 1927. Een jaar later fuseerde deze trammaatschappij met een aantal andere.


Paneel van een 'oude Bell Radio Grond-Trein'. Dit paneel diende voor de comunnicatie tussen de treinbestuurder en seinhuizen/controlecentra.
Het paneel was terug te vinden op het meeste tractiematerieel van de NMBS. Op de rechter foto ziet men een stuurpost van een klassiek motorstel.
Tractiehendel, afkomstig uit een tram type S.
De trams type S en N waren de typische 'boerentrams' gebruikt door de NMVB.
Zoals gebruikelijk bij trams uit deze periode, kon elke tractiehendel mits een eenvoudige beweging verwijderd worden uit de open stuurpost.
Oud buurtspoorwegsein van de NMVB.
Een soortgelijk type sein wordt nu nog steeds gebruikt op het laatste stukje tramlijn in Anderlues.
De lamp werd opnieuw voorzien van stroom en een nieuwe elektrische uitrusting.


Signalisatie van de metro gebruikt bij de MIVB.
Dit type signalisatie werd gebruikt van begin jaren 1980 tot 2009.
Het bord is hoogst waarschijnlijk afkomstig uit metrostation Montgomery.
In 2001 was de NMBS 75 jaar.
In dat jaar werden de stations versierd met hemelsblauwe posters en spandoeken.
Dit is zo een spandoek.
Vlag van de MIVB uit de jaren '90.
Dit type vlag werd gebruikt bij vestigingen van de MIVB, alsook bij evenementen, zoals op de tweede foto te zien is.
Reclameaffiche van de NMBS uit midden jaren '90 voor 'trein + fiets'.
Op de rechter foto ziet men mij in 1996 op jonge leeftijd gehurkt zitten voor de loketten van het station Sint-Genesius-Rode om deze affiche na te tekenen.
Gele dienstregelingsaffiches van station 'De Hoek', geldig van 1 juni 1997 t.e.m. 23 mei 1998.
Alhier kan men station 'De Hoek' bekijken.
Op de rechter foto ziet men de stopplaats van Mévergnies-Attre.


Links een sticker die eind jaren '70 opdook op en nabij perrons, na het afschaffen van de perronkaartjes. Deze stickers waren op sommige plaatsen zelfs nog na 2000 aan te treffen!
In het midden nog een paar van bovenstaande gele dienstregelingsaffiches.
Rechts een affiche ter promotie van ARIdisc, een elektronische versie van het spoorboekje dat werd ingevoerd in 1992, en vooral gebruikt werd voor de opkomst van het internet.


Deel van een bestemmingsfilm uit een Brusselse tram reeks 7000, uit eind jaren 1980.
De gehele film is ongeveer 7 keer zo lang!.
Tramfilm uit de jaren 1980 uit de streek van Charleroi, van de Buurtspoorwegen.
Deze film is compleet, en werd waarschijnlijk gebruikt in de reeks SJ, waarvan slechts een tiental exemplaren hebben rondgereden.
Tramfilm uit Antwerpen, gebruikt door de 'hermelijn'-trams van hun levering (1999) tot 2006. Deze film is afkomstig uit tram 7239.

Ten tijde van de levering was de tramverlenging naar Zwijndrecht nog in aanbouw, en reden alle lijnen (2, 3 en 15) nog tot Linkeroever. Dat lijn 3 bij de indienststelling van het traject in 2002 verlengd zou worden naar Zwijndrecht, was al voorzien. Mogelijk werd een van de andere lijnen eveneens verlengd. Dit verklaart dat dat de lijnen 2, 3 en 15 alledrie een bestemming 'Linkeroever' alsook een bestemming 'Zwijndrecht' in deze film hebben.
Hoewel al de toen bestaande lijnen opgenomen zijn in de film, kwamen de trams van dit type nooit of per grote uitzondering op sommige van deze lijnen. Lijnen 4, 7 en 12 werden immers integraal uitgebaat door trams type PCC, al dan niet gekoppeld.

De film werd gemonteerd in een in 2014 afgevoerde filmkast. Dat jaar werden immers een groot deel van de Antwerpse trams uitgerust met een LED-filmkast, die de oude rolfilmkast vervangt.
Bestemmingsaanduider van het flip-dot-type van het merk Hanover Displays.
Deze is afkomstig uit bus 3171, één van de 35 bussen van de reeks A600 gestationneerd in stelplaats Leerbeek, midden in het Pajottenland.
Deze busreeks werd gebouwd in 1994, en afgevoerd in 2015.
De 3171 was de laatste A600 aanwezig in de stelplaats van Leerbeek.

    
Busfilm van de NMVB, eveneens uit het Pajottenland.
Deze film heeft letterlijk en figuurlijk zeer lang dienst gedaan op bussen van de jaren 1970 tot eind jaren 1990.
Lijn LK passeerde hier vroeger (tot 2002) voor de deur. Vandaag de dag rijden op hetzelfde traject nog steeds bussen van lijnen 141 en 142, echter de nostalgische films zijn er niet meer bij, ten voordele van de digitale bestemmingsaanduiders zoals die van de 3171 hierboven.
Deze afbeelding links is een collage van verschillende foto's, en toont nog niet eens de hele film, enkel de bovenste helft.terug    © ThomSten 1998 - 2023